суботу, 12 листопада 2011 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ


Стаття 35. Загальна середня освіта 
1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток 
дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову 
підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської 
моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними 
потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство  і 
виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення. 

   2. Держава гарантує молоді право на отримання  повної 
загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна 
середня освіта в Україні є обов'язковою і може отримуватись у 
різних типах навчальних закладів. 

   3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій, 
батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові 
навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для 
відповідного освітнього рівня.